Drage sølvbestikk ble designet av Robert Geiger i 1912. Dragebestikket er inspirert av 1800 tallets dragestil. Dragestilen er en arkitektonisk stil som oppstod i Norge på slutten av 1800-tallet, særlig inspirert av stavkirker og deres ornamentikk

Google Translate »